چشم انداز:
انتخاب اول خودروسازان داخلی در زمینه محصولات تولیدی و مطرح شدن به عنوان یک کارخانه برتر و پیشرو و قرارگرفتن در زنجیره تامین خودروسازان بین المللی.

 

  ماموریت:
تولید قطعات میل لنگ و میل بادامک خودروهای سواری در سطح استانداردهای جهانی از نظرکیفیت، قیمت و تحویل بموقع
پیشرو در بازار داخل کشور از طریق تولید محصولات جدید با نگاه به تداوم تولید محصولات فعلی با تاکید بر افزایش بهره وری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات
توسعه کارخانه از طریق پیاده سازی صنعت ریخته گری جهت کارآفرینی هرچه بیشترتوسعه و نگهداشت نیروی انسانی شایسته و برقراری شرایط ایمنی کار
تلاش جهت کسب رضایت مصرف کنندگان محصولات تولیدی و اجرای مسئولیتها در قبال کسب رضایت هر چه بیشتر سابر ذینفعان سازمانی(تامین کنندگان مواد ، سهامداران و….)