چشم انداز(آرمان):
انتخاب اول خودروسازان داخلی در زمینه محصولات تولیدی و قرارگرفتن در زنجیره تامین خودروسازان بین المللی.
  
ماموریت :
تولید قطعات خودروهای سواری در سطح استاندارد جهانی از نظر کیفیت، قیمت و تحویل بموقع، و پیشرو بازار داخل کشور در خصوص تولید محصولات جدید، در گروه محصولات تولیدی