شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان قطعات خودرو (میل لنگ و میل بادامک)، با اعتقاد به بهبود مستمر عملکرد فرآیندهای سازمان در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی ، افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان و تعهد به برآورده سازی الزامات قانونی و مقرراتی، الزامات خاص مشتریان و سایر الزامات در سطوح مختلف، بر مبنای استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001،IATF 16949) خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
 
  • کارکنان اصل و اساس پیشرفت و موفقیت سازمان بوده و ما با مشارکت یکدیگر در جهت دستیابی به اهدافمان گام بر می داریم و برای ارتقاء توانمندی های حرفه ای و رفتاری آن ها برنامه ریزی و اقدامات لازم را به اجرا می گذاریم.
  • ما قصد داریم از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی ،تحویل به موقع آن ها و دستیابی به ضایعات صفر میزان رضایت مشتریان را افزایش دهیم.
  • ما برآنیم تا با مدیریت هزینه ها و نیز افزایش سهم بازار و تنوع محصولات در جهت بهبود وضعیت مالی شرکت گام برداریم.
  • حفظ سلامتی و ایمنی پرسنل را با رویکرد نگهداری سرمایه اصلی سازمان از اصلی ترین وظایف خود می دانیم.
 
این خط مشی به اهداف کیفی قابل اندازه گیری تبدیل شده است تا ضمن اطمینان از درک آن، میزان حرکت به سمت این اهداف قابل سنجش باشد و بطور مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت.
نظارت بر حسن اجرای این نظام و تعهد به تبعیت از الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه برعهده اینجانب بوده و با یاری پروردگار متعال و همراهی کارکنان متخصص، متعهد، مجرب و مسئول، تعهد خود را نسبت به اجرای اثربخش آن، مطابق با این خط مشی اعلام می نمایم و از این رو از همه کارکنان شریف میخواهم تا با تعهد، مسئولیت پذیری و همکاری با نماینده مدیریت در کیفیت ، نهایت تلاش خویش را به کار گرفته تا زمینه های اجرا و بهبود سیستم مورد نظر محقق گردد.