اطلاعیه ها(سهامداران)

آگهی فراخوان مشارکت در تعمیر دستگاه

آگهی فراخوان مشارکت در تعمیر دستگاه

شرکت توسعه و عمران نایین در راستای سیاستهای خود جهت تعمیر و راه اندازی یک عدد دستگاه اندازگیری (فرم تستر) آزمایشگاهی از طریق فراخوان عمومی متقاضی می پذیرد.
مشخصات دستگاه :
PRIMAR MX4
     TYP:WL.1000       Werk. Nr.:1154
   BJ.:2001      Best.Nr.: 5440240
سازنده دستگاه : شرکت MAHR  آلمان
لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که دارای تخصص ، تجربه وتوانایی مالی و فنی در امورتامین قطعات یدکی و تعمیر و راه اندازی دستگاه  را دارند دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت اخذ اطلاعات وهمچنین بازدید از دستگاه مورد نظر،حد اکثر تا تاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ به آدرس:
نایین _کیلومتر ۲ جاده نایین اصفهان _ شرکت توسعه و عمران نایین مراجعه نمایند یا با شماره تلفن های زیر تماس بگیرند.
تلفن: ۰۳۱۴۶۲۹۹۱۰۰ و۰۳۱۴۶۲۹۹۱۰۱ داخلی ۲۹۸          همراه: ۰۹۱۳۹۲۴۲۲۸۶